მოგესალმებით, სატრანსპორტო კომპანია ალმარის ვებ-გვერდზე

ალმარი წარმოადგენს სატრანსპორტო კომპანიას, რომელიც ფუნქციონირებს ქალაქ ფოთში.  კომპანია ახორციელებს ტვირთების გადაზიდვას, როგორც ავტომანქანებით, აგრეთვე რკინიგზით. ამასთანავე, ალმარი წარმოადგენს საკონტეინერო, სასაწყობო ტერმინალს, სადაც ხდება, როგორც ტვირთების გადატვირთვა ასევე დასაწყობება.

დღეს, ჩვენ უკვე შეგვიძლია, რომ ვიამაყოთ იმ დონით და ხარისხით, რასაც მივაღწიეთ ამ სფეროში. კომპანიას გააჩნია აუცილებელი რესურსები ლოჯისტიკის სფეროში ამოცანების გადასაწყვეტად, ჩვენ გთავაზობთ მომსახურების სპექტრს, რომელიც შეესაბამება მსოფლიო სტანდარტებს და კლიენტთა მოთხოვნებს, როგორიცაა:

  • საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტირება;
  • საბაჟო გაფორმება;
  • საექსპედიტორო და ლოჯისტიკური მომსახურება;
  • კონტეინერის დაზღვევა;

ტვირთების გადაზიდვა უმეტესწილად ხორციელდება აზიის ქვეყნებსა და ამიერკავკასიის ქვეყნებში. ძირითადად ხდება ბაქო, თურქეთისა და უზბეკეთის მიმართულებით. კომპანიის შესაძლებლობათა გეოგრაფიული არეალი შეზღუდული არ არის. ჩვენთან შესაძლებელია შემდეგი სახის ტვირთების გადაზიდვის შეკვეთა:

  • სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო;
  • მშრალი და ჩამოსასხმელი;
  • საცალო და ნაყარი;

ტრანსპორტირების ორგანიზება ხორციელდება მთელი გზის მანძილზე. ვიყენებთ სტანდარტულ და რეფრიჟერატორულ კონტეინერებს, კონტეინერ-ტანკებს, ასევე მხედველობაში ვიღებთ საშიში ტვირთების მიწოდების მიზანს შესაბამისი სიფრთხილის ზომების დაცვით. ჩვენ ვემსახურებით ,,ჰაპაკ ლოიდის’’ ხაზს, რომლის კონტეინერები აქტიურად შემოდის ჩვენთან, ,,ალმარ სერვისის’’ ტერმინალზე, შეგვიძლია სხვა ხაზითაც მომსახურება.

—————————————————————————————————————————————————————————

   კომპანიის გუნდი – ეს არის მაღალი დონის სპეციალისტები,. მათი გამოცდილება, უნარები და მისწრაფება გაწიონ მომსახურება მაღალ დონეზე გვაძლევს საშულებას გაუკეთოთ ორგანიზება ნებისმიერი ტვირთების მიწოდებას მაქსიმალურად მჭიდრო დროში მისაღები ღირებულებით.

 ჩვენი გუნდი – ეს არის პროფესიონალების კოლექტივი, რომელთაც შესწევთ ძალა შეასრულონ ნებისმიერი სირთულის დავალება. ჩვენი მთავარი ღირებულებაა – ეს არის ჩვენი კლიენტები, ამიტომ ჩვენ გვაქვს თითოეული შემკვეთის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა. მიწოდების მოცულობის მიუხედავად, ჩვენ გარანტიას ვიძლევით მჭიდრო დროში, ხარისხიან და მისაღებ ფასად სატრანსპორტო მომსახურებას. ჩვენ მივისწრაფით, რომ ჩვენს კომპანიასთან თანამშრომლობამ თქვენ მოგცეთ საშუალება გაუკეთოთ